lam web chuan seo

Như thế nào gọi là web chuẩn ?

Chào các bạn và các anh chị, bài viết này mình ngắn gọn để giải thích cho các bạn, các anh chị hiểu thế nào là web chuẩn, các tiêu chí để khẳng định đâu là web chuẩn. Web chuẩn là web đáp ứng các yêu cầu  từ thiết kế giao diện, cấu trúc mã […]