mau web cong nghe

Công nghệ cao Thạch Bích

Được thành lập từ năm 2009, TBTech được xây dựng và phát triển với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và chế tạo cơ khí tự động hóa chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực sản xuất của các đối tác tại Việt Nam. Đứng trước thách thức hội nhập của Việt […]