khoi phuc wordpress

Cách trở lại trình soạn thảo cũ khi lỡ tay nâng cấp WordPress lên 5.0

TRO VE TRINH SOAN THAO CU

Phiên bản WordPress 5.x trở lên sẽ có sự cập nhật khá phiền cho những ai chưa làm quen với trình soạn thảo mới của WordPress. Và chúng ta có lẽ sẽ muốn trở về cái trình soạn thảo wordpress  cũ quen thuộc mà chúng đã dùng bao lâu nay! Note: Nhưng trong tương lai […]