chong spam mail

Chống Spam gửi Form liên hệ trên web và F5 ddos website WordPress

Có nhiều cách để chống spam nhưng hiệu quả nhất vẫn là hai cách dưới đây. Sử dụng Google Captcha chặn spam, F5 Google Captcha V3  là bản cập nhật mới nhất của Google để tích hợp vào website miễn phí nhằm chống lại nạn spam thư liên hệ, spam comment hay việc Ddos website […]