NHANQUANG.VN là dịch vụ của một  tổ chức cá nhân nhưng vẫn áp dụng chính sách đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên giữa chúng tôi và khách hàng :

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỚI TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CÁ NHÂN

Với tư cách pháp nhân, các khách hàng cá nhân nếu muốn làm dựa trên thỏa thuận hợp đồng cá nhân chúng tôi sẽ thực hiện làm hợp đồng theo đúng pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Hợp đồng dân sự
  • Có thông tin chứng thực hai bên
  • Có chữ ký của hai bên
  • Chứng minh nhân dân

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỚI TƯ CÁCH PHÁP NHÂN DOANH NGHIỆP

  • Hợp đồng kinh tế giữa hai bên Thuê và Bên cung cấp dịch vụ
  • Có thông tin chứng thực hai bên
  • Có chữ ký của hai bên
  • Xuất hóa đơn cho doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

Nội dung trên website này ( nhanquang.com) được chính chúng tôi biên soạn và tập trung về các chủ đề về thiết kế web. Hoàn toàn không liên quan tới văn hóa hay chính trị của nước Việt Nam.

Tài liệu được chúng tôi đăng tải là miễn phí, các cá nhân hay tổ chức muốn sử dụng lại vui lòng trích lại nguồn.

Trên là quy định và chính sách sử dụng dịch vụ của NHANQUANG.VN. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin theo từng sự thay đổi của luật pháp. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ.