Đổi cách hiển thị Nhập mã coupon trên Woo WordPress

Có bạn hỏi mình như thế này : “Có cách nào hiển thị luôn chỗ nhập mã coupon chỗ này thay vì phải ấn vào chữ “Ấn vào đây để nhập mã” không ?”

Hãy sử dụng đoạn này, thêm nó vào dưới cùng của functions.php trong theme (trong child-theme) của bạn nhé. Với cách làm này sẽ  giúp khách hàng dễ xem và tiết kiệm không gian nhin đở rối mắt cho khách hàng.

add_filter( 'woocommerce_checkout_coupon_message', 'woovn_custom_checkout_coupon_message', 20, 1 );

function woovn_custom_checkout_coupon_message( $message ) {

?>

<script type='text/javascript'>

jQuery(document).ready( function($){

setTimeout(function(){

$('form.checkout_coupon').css('display','block');

}, 300);

});

</script>

<?php

return __( 'Có phiếu giảm giá?', 'woocommerce' ) . ' <a class="showcoupon">' . __( 'Dưới đây bạn có thể nhập mã phiếu giảm giá của bạn', 'woocommerce' ) . '</a>';

}
Liên hệ ngay với chúng tôi!
NHÂN QUANG XIN CHÀO QUÝ KHÁCH!
Gọi ngay cho chúng tôi!